Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Tilsette

Vel avdeling
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Økonomi, administrasjon og drift
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Økonomi, administrasjon og drift
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdelingar: Forsking og bevaring, Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum