De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger

Om museet

Oppgåver og forvaltingsansvar

Museet skal vere eit viktig samfunnsminne, gjennom systematisk å samle inn, bevare og gjere tilgjengeleg materielle og immaterielle minne for noverande og framtidige generasjonar.

Samlinga skal inneholde hus og gjenstandar frå Sogn, frå ulike tidsepokar frå mellomalderen og fram til i dag.