De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/DHS-SF-Thomas-Bickhardt-Bickfoto-(2).jpg.

Omvisingar

Bli med inn i dei gamle husa og høyr om levd liv i Sogn. Måndag-fredag kl 13:00, juni, juli og august tilbyr vi omvising på friluftsmuseet. 

Bli kjend med dyra på garden og bli med å gje dei mat i lag med bonden. Måndag-fredag kl 14:00, 23.juni- 4.august. 

Desse omvisingane er inkludert i inngangsbilletten, og kan tilbys på norsk eller engelsk.

Ute på friluftsmuseet finn du fleire stader plakatar med QR-kodar som tek deg til informasjon og til audioguidar om mange av husa på friluftsmuseet. Du kan også laste ned audioguideane på mobil eller nettbrett direkte frå Soundcloud. Tenesta er gratis og er tilgjengeleg på norsk, engelsk og tysk. 

Er du interessert i omvising andre tidspunkt eller utanfor sesong, kontakt oss gjerne på dhs@misf.no, eller ring oss på tlf +47 57 67 82 06

Dersom du ynskjer å komme til museet for å sjå på gjenstandar, bilete eller tekstilar som ikkje er i utstillinga, ver venleg å kontakt oss i god tid på førehand. Vi vil gjere så godt vi kan for å hjelpe til, men vi treng litt tid til førebuing.