Gå til Musea i Sogn og Fjordane
De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/foring.jpeg

Fôring av dyra

1. juni - 31. august
De Heibergske Samlinger

Kvardagar kl. 14:00

Bli kjent med dyra på garden og bli med å gje dei mat i lag med bonden. På museet har me i sommarhalvåret høner, grisar, kyr og sauer av gamle raser som beitar i kulturlandskapet.

Bildet: Fôring av dyra. Foto: Espen Mills.