De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/indre-sogn-tunet.jpeg.

Friluftsmuseet

Tidspunkt til
Stad De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

Friluftsmuseet ligg på eit 110 dekar stort område, og her finn ein mellom 30 og 40 ulike hus, som er flytta hit frå ulike bygder i Sogn. Fleire av dei er plasserte som tun på museumsområdet. Hus som til vanleg fanst i bygdene i Sogn, er å finna her. Dei eldste husa er bygde på 1500-talet, og  spenner frå mellomalderens årestove til ein gamal prestegardsbygning og eit ferdighus frå 1980-åra. Her er buer og loft, fjøs og andre uthus, kvernhus og naust, smie, turkestove, vedhus og utedo- og ikkje minst ei heilt eineståande vetastove. Men det fyste huset auget fell på når ein kjem til museet, er ei skulestove frå Sogndal folkehøgskule. 

Friluftsmuseet ligg i eit flott naturområde, med slåttemarker, åkrar og beiteområde. Her er gangevegar og stiar, leikeplassar og naturløyper, som gjer det til eit attraktivt turområde både for store og små.

Arbeidet med eit heilskapleg kulturlandskap på museet tok fart på 80-talet og er i stadig utvikling. Stor del av det kulturlandskapet du ser, er knytt til 1800-talets jordbruk, og i sesongen kan du sjå døme på ulike arbeid som bonden utførte på garden. Om sommaren har vi også dyr av eldre, lokale raser; kyr, sau, griser og høns. Museumsgarden skaper liv i museet, og ikkje minst for borna gir husdyra museumsbesøket ein ekstra dimensjon.

Friluftsmuseet er ope heile sommarsesongen frå 2.mai til 30.september.