De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/Sogn-Folkemuseum,-Espen-Mills--(25).jpg.

Indre Sogn tunet

Tidlegare var det mykje fysisk arbeid heime på gardane. Nokre vanlege arbeidsoppgåver var å bera vatn, saga ved, og å slipa ljå. I tunet kan du prøva korleis det er å bera med vass-sele, saga ved, og dra slipesteinen.