De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/bilde-til-kurs-1716382741.jpg.

Workshop: Introduksjon til botanisk illustrasjon – norske, ville planter

Tidspunkt -
Stad De Heibergske Samlinger

Instruktør: Hege Gjerde Sviggum

Workshopen passar for alle som er nysgjerrige på botanisk kunst og illustrasjon, og gir ein praktisk introduksjon med individuell rettleiing.

Innhald:

·       innføring i grunnleggande akvarellteknikkar nytta til botanisk kunst og illustrasjon

·       utprøving av teknikkane

·       Illustrasjon av ei plante med rettleiing. Val av plante som blomstrar vil vere avhengig av sesong.

Utstyr:

Det er ein fordel om ein nyttar eigne penslar, men det vil vere penslar til låns. Penslar av mårhår er tilrådd, men syntetisk vil også fungere. Anbefalt storleik er 4, 2, 1 og 0.

Anna material og utstyr som papir, vassglas, akvarellmåling vil vere tilgjengeleg.

Workshopen varer i ca 4 timar og vi kan ta imot maks 10 deltakarar, så her er det førstemann til mølla.

Pris: 450 kr