De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/Sogn-Folkemuseum,-Espen-Mills--(24).jpg.

Museumsgard med dyr

Stad De Heibergske Samlinger

På museet har me i sommarhalvåret høner, grisar, kyr og sauer av gamle raser som beitar i kulturlandskapet. Rundt om på uteområdet kan du difor sjå ulike husdyr. Bli kjent med dyra på garden og bli med å gje dei mat i lag med bonden juni-august.