De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/blomst-1715167202.png.

Planter i Norge - illustrasjonar av vanlege vekster i vår nære natur

Tidspunkt til

Sjå detaljerte og nydelege  botaniske illustrasjonar teikna av Hege Gjerde Sviggum!

Utstillinga syner vanlege planter i noreg, engblomar, skogsblomar og myrvekster.