De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/slatt.jpg.

Slåttedag

Tidspunkt -
Stad De Heibergske Samlinger

Velkommen til den årlege slåttedagen på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum!

Opplev tradisjonelt slåttearbeid fra 1800-talet på museet. Det skal slåast med ljå, rakast og hesjast.