Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum
nordfjord-folkemuseum/kopimuseumssondag_msf_01881_foto_henning_a.__hellebust.jpg.

Attåt - Utstilling

Stad Nordfjord Folkemuseum

Velkomne til Nordfjord Folkemuseum si nyaste utstilling, Attåt.

Ordet attåt kjem frå ordet åttatnæring, som betyr arbeid som ein har ved sidan av.

Der friluftsmuseet viser det førindustrielle bondesamfunnet og livet på garden, vil denne utstillinga fokusere på ulike yrker som folk har hatt ved sidan av gardsarbeidet her i Nordfjord.

Bli med inn i ei reise i jektefarten til Bergen, fiskeværet ute ved kysten, industrien og handelen som blomstra opp på 1800-talet og korleis turismen i Nordfjord har utvikla seg.

Vi viser eit utval av alle dei ulike attåtnæringane som var i Nordfjord på denne tida, og korleis dei har vore med å utvikle regionen.

nordfjord-folkemuseum/sfff-1990060.0408.png.
Biletet er teke frå «Jektehola» ved Eksersisplassen med garden Osnes i bakgrunnen. Stell og vask av militære klede var ei typisk kvinnenæring. Eid 1895 – 1920. Fotograf: Isak Isaksen Hellebust, Fylkesarkivet i Vestland

Utstillinga vil gje deg eit innblikk i ulike manns- og kvinnenæringar. Livet på garden var hardt, og når mennene reiste ut for å finne arbeid vart kvinnene att for å drive garden. Var det forskjell på arbeidet mellom kvinner og menn?

Planlegg besøket ditt

Opningstider

17. juni — 31. august
Opningstider: måndag-søndag: kl. 11-17

Prisar

  • Vaksne: 120 kr
  • Born 0–17 år: 0 kr
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Årskort MiSF: 390 kr

Her er vi

Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane