Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Kommunikasjonsrådgjevar

Henning A. Hellebust

Avdeling: Økonomi, administrasjon og drift
Arbeidsstad: Fellesadministrasjonen Sandane

Jobbar for at Musea i Sogn og Fjordane skal kommunisere inkluderande, nysgjerrig og utviklande med omverda og internt.