Musea i Sogn og Fjordane

Administrerande direktør

Jan Heggheim

Avdeling: Økonomi, administrasjon og drift
Arbeidsstad: Fellesadministrasjonen Sandane