De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/svartebok.jpg.

Folketru, folkemedisin og det offentlege helsevesenet

Utan dokter og dyrlege måtte forfedrane våre finna eigne lækjeråder for sjukdom både hjå folk og fe. Dei nytta planter og naturmedisin, men også magi og rein overtru. I dei gamle stovene kjem vi i den rette stemninga, og i folketru-utstillinga ser vi på svartebøker og andre magiske gjenstandar frå bygdene våre.

de-heibergske-samlinger/vatn.jpg.

Vatn - Den sterkaste drykken

Kva brukar me vatnet til? Lær om vatn i naturen, som kraftkjelde, i hushaldet og i kulturhistoria.

Denne skuledagen spenner frå dagleglivet til magien og verdspolitikken: Elevane ber vatn og vaskar klede, dei forskar og leitar etter liv i vatnet, og dei ser korleis vatnet driv bekkekverna og produserer elektrisitet. Vi kjem også innom magiske førestellingar om vatnet, og vass-situasjonen i verda.

de-heibergske-samlinger/d20bd19d-64a3-417c-8ff3-96e538543285-wml.jpg.

Eventyr, leik og dyr

Velkomne til ein eventyrleg vårdag på museet!

Denne dagen kan de sjå fram til eventyr framfor peisen, foring og stell av dyra på museumsgarden, hyttebygging med laftestokkane, tur i Eventyrskogen, og meir til.