Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Bomstereng.
Publisert 08/06/2023
Av Henning A. Hellebust

Inviterer til fagdag om Kulturlandskap

I samarbeid med Kaupanger Hovedgård, inviterer Musea i Sogn og fjordane til fagdag om kulturlandskap.

I samarbeid med Kaupanger Hovedgård ønskjer me velkomne til fagdag kulturlandskap onsdag 28. juni 12:00-18:00 - på Kaupanger Hovudgaard. Vi inviterer spesielt mottakarar av tilskot for skjøtsel av utvalde/truga naturtypar, men fagdagen er open for alle med interesse for temaet.

Du melder deg på ved å trykke på knappen nedanfor innan 21. juni.

Program

  • 12:00 – 13:00 Kulturvern og naturmangfald hand i hand v/ Christoffer og Nils Joachim Knagenhjelm

  • 13:00 – 14:30 Frå frøplantasje til slåttemark – røynsler med restaurering v/ Inger Auestad, Høgskulen på Vestlandet.

  • 14:30 – 16:00 Pollinerande insekt v/ Stein Joar Hegland, Høgskulen på Vestlandet

  • 16:00 – 16:45 Nonsmat og drøs på Knaken

  • 16:45 – 18:00 Vandring i kulturlandskapsløypa på Kaupanger Hovedgård v/ Christoffer og Nils Joachim Knagenhjelm

Med atterhald om feil og endringar.

Blomstereng.
Blomstereng på Kaupanger Hovedgård.

Arrangør

Musea i Sogn og Fjordane i samarbeid med Kaupanger Hovedgård, på oppdrag frå Statsforvaltaren i Vestland, og med bidrag frå Høgskulen på Vestlandet.