Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Sunnfjord Museum
To barn som står på stylte i museumstunet. I bakgrunnen er stabburet og to vaksne og eit barn.

Familiedag på Sunnfjord Museum

28. juli 10:00 - 17:00
Sunnfjord museum

I løpet av sommarsesongen inviter vi til fleire familedagar med aktivitetar ute og inne. Alle dagane har eit særskilt tema, og vi legg opp til både læring og leik for heile familien!

Toppfoto: Line Hårklau/Sunnfjord Utvikling