Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum

Planlegg besøket ditt

Velkomen til Sunnfjord Museum!

I friluftsmuseet syner vi fram kulturarv og daglegliv frå dei indre Sunnfjordbygdene. Vi har 32 antikvariske bygg, og du får oppleve eit tradisjonelt tun, husmannsplass og støl. 

Her er vi

Sunnfjord Museum ligg i Movika ved E39 mellom Førde og Jølster.

Sunnfjord museum
Jølstravegen 107
6819 Førde

Opningstider

1. september — 20. desember
tysdag–fredag kl. 10–15
21. desember 2023 — 21. januar 2024
Vi held stengt i delar av januar. Ta kontakt for meir informasjon.
22. januar 2024 — 31. januar 2024
tysdag - fredag 10 -15
1. februar 2024 — 2. juni 2024
Tysdag til fredag 10-15.
Påska og heilagdagane i mai held vi stengt.
3. juni 2024 — 18. august 2024
Måndag til fredag 10 - 17
Laurdag og søndag 12 - 17

For besøk utanom opningstid, ta kontakt. Eigne prisar er gjeldane for besøk utanom opningstid.

Billettprisar

  • Vaksne: 110 kr
  • Honnør/Student: 80 kr
  • Born 0-17 år: Gratis
  • Gruppe (min. 15 pers)*: Ta kontakt for pris
  • Gruppe u/arbeidstid*: Ta kontakt for pris
  • Årskort MiSF**: 350 kr
  • Museumspass (sesongkort 2 mnd.): 200 kr
* Vi ber om at større grupper tek kontakt på førehand for å kunne gje dykk ei best mulig oppleving.
**Årskortet gjeld for kalenderåret 2023 og kan nyttast på alle MiSF sine museum så mange gonger ein ynskjer. Årskortet er personleg, og kan ikkje nyttast av andre.

Kontaktinformasjon

Sunnfjord Museum
Jølstravegen 107
6819 Førde

Parkering

Museet har gratis parkeringsplass for besøkande, med tilkomst direkte frå hovudvegen E39.
Merk at camping ikkje er tillate, då dette er ein privat parkeringsplass.

Museumsbutikk og kiosk

I museumsbutikken finn du eit utval av bøker, gåveartiklar, tradisjonelle leiker, og handverksprodukt laga i Noreg. Vi har servering av kaffi, is, og kioskvarer.

Butikken held ope i museet si opningstid. 

Tilgjenge for rørslehemma

Friluftsmuseet har grusveg, med varierande tilkomst. Det er avgrensa tilgang for rørslehemma besøkande i dei antikvariske husa, men vi kan legge til rette for tilkomst i Østenstadstova og skulen.

Ta gjerne kontakt på førehand.

Områdekart

Teikna kart som viser ein oversikt med teikning og namn på husa i Friluftsmuseet. Kartet viser også stien som går opp til stølen og dyreløypa.