Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum

Planlegg besøket ditt

Velkomen til Sunnfjord Museum!

I friluftsmuseet syner vi fram kulturarv og daglegliv frå dei indre Sunnfjordbygdene. Vi har 32 antikvariske bygg, og du får oppleve eit tradisjonelt tun, husmannsplass og støl. 

Her er vi

Sunnfjord Museum ligg i Movika ved E39 mellom Førde og Jølster.

Sunnfjord museum
Jølstravegen 107
6819 Førde

Opningstider

1. september — 31. desember
tysdag–fredag kl. 10–15

Billettprisar

  • Vaksne: 100 kr
  • Honnør/Student: 75 kr
  • Born 7-18 år: 50 kr
  • Born 0-6 år: Gratis
  • Familie (2 vaksne + born): 200 kr
  • Grupper (10+) pr. deltakar *: 75 kr
  • Årskort vaksen: 300 kr
  • Årskort familie: 500 kr
* Vi ber om at større grupper tek kontakt på førehand for å kunne gje dykk ei best mulig oppleving. For grupper utanom ordinære opningstider vil det bli lagt på eit avtalt tillegg.

Kontaktinformasjon

Sunnfjord Museum
Jølstravegen 107
6819 Førde

Parkering

Museet har gratis parkeringsplass for besøkande, med tilkomst direkte frå hovudvegen E39.
Merk at camping ikkje er tillate, då dette er ein privat parkeringsplass.

Museumsbutikk og kiosk

I museumsbutikken finn du eit utval av bøker, gåveartiklar, tradisjonelle leiker, og handverksprodukt laga i Noreg. Vi har servering av kaffi, is, og kioskvarer.

Butikken held ope i museet si opningstid. 

Tilgjengele for rørslehemma

Friluftsmuseet har grusveg, med varierande tilkomst. Det er avgrensa tilgang for rørslehemma besøkande i dei antikvariske husa, men vi kan legge til rette for tilkomst i Østenstadstova og skulen.

Ta gjerne kontakt på førehand.

Områdekart

sunnfjord-museum/tunet_sunnfjord_museum_2017husa.jpg