Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/sunnfjord_utvikling/sunnfjordmuseum-2.jpg.

Omvising

Ei individuell omvising er alltid inkludert i billetten. Ta gjerne kontakt på førehand for grupper større enn 10 personar.

I ei omvising hos oss får du høyre om museet og korleis livet var i sunnfjordbygdene på 1800-talet. Vi går inn i fleire av dei innreidde antikvariske husa, og du får mellom anna høyre om byggeskikk, kle- og mattradisjonar, folketru, og liv og levnad i eit tidsspenn fram til ca 1900. Vanligvis tek ei omvising ca. 45 minutt. Vi tilbyr også omvising på engelsk.

Omvisingane blir lagt opp utifrå den enkelte sine interesser, alder og tid. Omvisingane våre passar difor godt både til dei som er over gjenomsnittet interesserte, litt interesserte, og barn og unge.
På utvalde datoar i sommarsesongen har vi familiedagar med omvisingar tilpassa born og familiar.

Det er også høve til å be om omvising i utstillinga vår i 2. etasje.
Er det tema du har særskilt interesse for, ta kontakt med oss for eit tilbud om eit skreddarsydd opplegg.

Omvisar viser fram tresleiv til publikum i Østenstadstova.
Foto: Line Hårklau/Sunnfjord utvikling