Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/thomas_bickhardt/sunnfjord-museum-msf-00188--foto_thomas_bickhardt.jpg

Utleige

Ynskjer du eit lokale med spesiell atmosfære for arrangementet ditt?

Vi tilbyr utleige både til firma og privatpersonar. 

Sunnfjord Museum har innreidd to av dei antikvariske husa slik at dei kan nyttast til utleige for arrangement som bryllaup, konfirmasjonar, åremålsdagar, og firmafestar med meir.

Utleige er basert på at leigetakarar ordnar med- eller bestiller mat sjølve.

Avtalen gjeld frå kl. 12.00 utleigedagen til kl. 12.00 dagen etter om ikkje anna er avtalt. Ved utleige over fleire dagar (t.d. til oppdekking, pynting og rydding) kjem eit tillegg i prisen på 20 % pr dag (frå kl. 12.00 til kl. 12.00 dagen etter).

I sommarsesongen 1. juni – 31. august er museet ope for publikum. Dette vil ikkje få følgjer for utleigehusa, men rydding ute i tunet må vere unnagjort før museet opnar.

Bruk av spikar/teiknestift i husa, oppsetting av framandelement som telt eller liknande i friluftsmuseet kan berre gjerast etter løyve av museet sitt fagpersonale.

All bruk av eld er forbode i husa og på museumsområdet. Det gjeld også bruk av stearinljos i husa.

Leigetakar må sjølv syte for henting av nøklar (mån – fre 08.00 – 15.30) og levere dei attende første kvardag etter utleige.

Uteområdet i sommarhalvåret kan reserverast for grupper. Det er ikkje lov til å grille i museumstunet. Vi tilbyr heller ikkje lenger utleige av grillar.

Det er røykeforbod i alle husa og på museumsområdet, unnateke der det er plassert ut oskebeger (ved toalettbygget og ved inngangsporten).

Opptenning av bål eller eingongsgrill er strengt forbode.

På arrangement i museet sin regi kan det vera opent for grilling. Dette etter ei risikovurdering gjennomført av museet.

Lokale

Andre tenester

sunnfjord-museum/sunnfjord_utvikling/sunnfjordmuseum-13.jpg

Utleige av uteområde

Les meir

Møter

Vi tilbyr også møterom på dagtid for bedrifter og organisasjonar. Pris for dette er 350 kroner per time og inkluderer møterom i Halbrendhuset, internett, projektor, lerret, dekketøy og bruk av kjøken.

sunnfjord-museum/utleige/bryllaupskake-nadia.jpg

Bryllaupspakke

Les meir

Oppsett av telt og/eller kjøletilhengar

Gratis. Berre mogleg på tilvist plass (Må ordne sjølv).

Leige av prosjektor/lerret

I samband med husleige

Pris: kr 100,-