Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/sunnfjord_utvikling/sunnfjordmuseum-13.jpg.

Uteområdet

Praktisk informasjon

Pris: 500,- kr.

I sommarhalvåret kan du leige flaken nede ved vatnet.

Vi gjer merksam på at kan vera andre folk i tunet og på området både i og utanom opningstid.

På grunn av fare for uerstattelege tap ved brann er grilling og all bruk av eld på uteområdet forbode.