Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/utleige/sersjantløa/sunnfjord-museum-sersjantloa-oppdekking-hestesko.JPEG.

Praktisk informasjon

Sersjantløa

Plass til opp til 100 personar 

Til bruk i sommarhalvåret (mai-september)

Kaffitraktar, kjøleskåp og fryseboks, ikkje dekktøy og kjøken. 

Pris: 3200,- per døgn*

Pris per ekstra dag: 640,- 

Vi har ikkje matservering. Du som leiger må ordne med- eller bestille mat sjølv.

Bestilling av lokale

Det er ikkje lenger mogleg å reserervere utan at dato blir oppgitt når du reserverer.

For bestilling av lokale, ta kontakt med oss. Vi ynskjer at du gjer ei endelig bestilling skriftlig via e-post og treng namn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Ta gjerne kontakt for ei synfaring der vi kan gå gjennom bruk og løysingar av lokalet

Avbestilling av lokale

  • For leige i perioden april-september må lokalet avbestillast seinast 1 månad før utleigedato.

  • For leige i perioden oktober-mars må lokalet avbestillast seinast 2 veke før utleigedato.

Ved for sein avbestilling må leigetakar dekke 50% av leigesummen.

*For mva pliktige leigetakarar vil det bli lagt til 25 mva på prisen

Romløysing i Sersjantløa

teikning av utleigehus på sunnfjord museum med bord, utgongar, scene og mål påteikna.

Om Sersjantløa

Sersjantløa kjem frå garden Indrebø i Angedalen i Førde og fekk namnet sitt fordi Bertel Anderson Indrebø, som eigde garden mellom 1872 og 1910, hadde gått underoffiserskulen og var sersjant.

Kor gamalt huset er, er meir uvisst. Inni kan ein tydeleg sjå at det er eit eldre hus som er påbygd i lengderetninga. Den eldste delen er bygd av furu, medan den yngste er av lauvtre. I samband med påbygginga som truleg fann stad ei eller anna gang mellom 1850 og 1880, vart det også bygd fjøs og gjødselkjellar under løa. Det kan ha vore den nemnde sersjanten som bygde løa, men det kan og ha vore den tidlegare eigaren Rognald Anderson Indrebø.

Då løa vart flytt til museet i 1993 valde vi berre å flytte løa, medan fjøsen og gjødselkjellaren sto att. Slik løa står i dag inngår ho i eit tun frå kring 1850, og då var det ikkje vanleg med slike kombinerte driftsbygningar.

sunnfjord-museum/utleige/sersjantløa/sunnfjord-museum-sersjantloa-el-lys.JPEG.