Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
Dekorert bord i Halbrendshuset. Bordet er dekka og pynta med duk, serviettar, blomar og lysestaker.

Praktisk informasjon

Halbrendshuset

Plass til opp til 36 personar 

Heilårsbruk 

Moderne kjøken 

Dekketøy 

Pris: 2700,- kroner per døgn.*

Ekstra dag: 540,- kroner.

Vi har ikkje matservering. Du som leiger må ordne med- eller bestille mat sjølv.

Bestilling av lokale

Det er ikkje lenger mogleg å reserervere utan at dato blir oppgitt når du reserverer.

For bestilling av lokale, ta kontakt med oss. Vi ynskjer at du gjer ei endelig bestilling skriftlig via e-post og treng namn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Ta gjerne kontakt for ei synfaring der vi kan gå gjennom bruk og løysingar av lokalet

Avbestilling av lokale

  • For leige i perioden april-september må lokalet avbestillast seinast 1 månad før utleigedato.

  • For leige i perioden oktober-mars må lokalet avbestillast seinast 2 veke før utleigedato.

Ved for sein avbestilling må leigetakar dekke 50% av leigesummen.

*For mva pliktige leigetakarar vil det bli lagt til 25 mva på prisen

Romløysing i Halbrendhuset

sunnfjord-museum/utleige/halbrendhuset/halbrendhuset_romplan.png.
Romplan i Halbrendhuset
Stova 1 i Halbrendhuset. 4 bord og sitteplass til 30 personar.
Nordvent stove i Halbrendhuset.
Dekorert stove i Halbrendshuset. Tre bord er dekka og pynta med duk, serviettar, blomar og lysestaker. Vindauge med kvite blondegardiner.
Nordvent stove dekka opp til konfirmasjon.
Sørvent stova i Halbrendhuset.
Sørvent stoea i Halbrendhuset egnar seg godt til gåvebord eller buffetbord.

Om Halbrendhuset 

Halbrendhuset er eit typisk midtgangshus frå andre halvdel av 1800-talet med dør inn midt på langsida til gang og kammers/kjøkken og stover på kvar side. I Halbrendshuset var eine stova opphavleg nytta som kjøkken.

Det er usikkert kor gamalt huset er, men det er med på eit av dei eldste bileta vi kjenner frå Førde frå tidleg 1860-talet. Truleg var det nybygt på denne tida. Når huset vart sett opp igjen på museet vart det bygd eit moderne kjøkken i bakkant med gasskomfyr og oppvaskmaskin. 

Halbrendhuset kjem frå bruk nr.7 på Halbrend i Førde og vart sett opp på Sunnfjord Museum midt på 1990-talet. Siste eigar var Leif Halbrend, som hadde eit ynskje om at huset skulle stå i Movika og vera glede og nytte for alle. Han fekk så vidt oppleve at huset kom opp før han døydde i 1997.

Gamal svart-kvitt bilete frå Førde. Åkrar, hus, ein person køyrer langs vegen med hest og kjerre.