Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/folketru,-tussar-og-troll_heimesida.png

Folketru, tussar og troll

30. oktober 11:00 - 15:00
Sunnfjord Museum

Du har kanskje høyrt eventyr og segner om underjordiske og vesen som troll, hulder, vette og skrømt?
Mørke haust- og vinternetter, og mindre kontroll på både livet og naturen, var bakgrunnen for den rike førestillingsverda i norsk folketru.
Desse skikkelsane levde parallelt med menneska, og kunne vere vesen ein både skulle passe seg for, men også "spele på lag med".

30. oktober inviterer vi til ny dag med tema "Folketru, tussar og troll", og du får høyre om troll og andre vesen, og korleis ein kunne beskytte seg mot dei ute og inne.
Det blir lagt opp til ein verkstad, og mindre aktivitetar i tunet heile dagen.

Set av datoen! Det kjem snart eit detaljert program.