Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Tilsette

Vel avdeling
Avdeling: Økonomi, administrasjon og drift
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum
Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: Nordfjord Folkemuseum