Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
Urtehage med ulike urteplantar. Skilt med teksta Lavendel plassert i Urtehagen. Vegg på trehus som speglar seg i sola i bakgrunnen.

Urtehage

Stad Sunnfjord museum

Tidleg på 90-talet sat Ludvig Søgnen, museumsleiar og Randi Lange nede ved vatnet i Movika. «Kva skal eg gjere med denne steinrøysa bak meg?», spurte Ludvig. «Lag ein urtehage», svarte Randi. Slik fekk vi urtehagen vår.

Urtehagen er ein viktig del av friluftsmuseet vårt. Plantene du finn her er alle levande berarar av gamle tradisjonar.

Plantene i urtehagen har vorte nytta til ulike føremål. Til smakstilsetning, til medisinsk bruk og til farging og anna daglegdags. Alle er nytta i sunnford, fleire opp til våre dagar.

I urtehagen kan du lese om dei ulike urtene, og mange kan du sjå og lukte i sommarhalvåret.

Urtehage med ulike urteplantar . Tregjerde rundt urtehagen. I bakgrunnen ser ein fleire gamle bygningar av tre.
Urtehagen på Sunnfjord Museum

Tradisjonelle legeplanter i ny forsking

Mange av plantene i urtehagen vart nytta i folkemedisinske oppskrifter for både folk og dyr. Kunnskapen levde i ein levande tradisjon som var i bruk fram til skulemedisinen tok over for 100 -150 år sidan. Mange oppskrifter med bruk av medisinske planter finnast i svartebøker frå tidlig nytid. I svartebøkene blir det skildra kva som skal brukast, når den skal samlast inn, og korleis dei skal brukast.

I det tverrfaglege forskingsprosjektet REA: Life har forskarar ved Universitetet i Oslo nytta svartebøker og andre tradisjonelle folkemedisinoppskrifter og prøva ut fleire mindre kjente medisinplanter nytta i norsk folkemedisin. Fleire av urtene, som Kvann og perikum finn du i Urtehagen vår. Du kan høyre meir om forskinga i Ekko på NRK P2 eller lese meir i Universitetet i Oslo sitt forskarmagasin Apollon