Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/urtehagen-nina-(3).jpg

Urtehagen

Sunnfjord museum

Tidleg på 90-talet satt to personar nede ved vatnet i Movika. «Kva skal eg gjere med denne steinrøysa bak meg?», spurte Ludvig Søgnen, museumleiar . «Lag ein urtehage», svarte Randi Lange. Slik fekk vi urtehagen vår.

Urtehagen er ein viktig del av friluftsmuseet vårt, både kulturhistorisk og sanselig.

I urtehagen har vi ei samling planter som alle er levande berarar av gamle tradisjonar. Urtene du finn her vart nytta til krydder og smakstilsetting, medisinsk bruk, farging og anna i det daglege livet til sunnfjordingane. Dei har alle vore nytta her i Sunnfjord, mange av dei heilt opp til våre dagar. Meir informasjon om dei ulike urtene finn du i hagen i sommarhalvåret.

sunnfjord-museum/urtehagen-nina-(1).jpg
Urtehagen. Foto: Nina R. Brendsdal/Sunnfjord museum

Toppfoto: Urtehagen, Foto: Nina Renate Brendsdal/Sunnfjord Museum