Sunnfjord Museum Sunnfjord Museum
sunnfjord-museum/sunnfjord_utvikling/sunnfjordmuseum-15.jpg.

Friluftsmuseet

Stad Sunnfjord museum

I friluftsmuseet ved museet finn du 32 antikvariske bygg. Utgangspunktet er eit tobølt tun, husmannsplass og støl Tre av husa er frå den opphavlege husmannsplassen Movika. Resten av husa er flytt til museet frå bygdene i indre Sunnfjord. Alderen på bygga spenner frå 1500 opp til 1900-talet. Delar av området blir skjøta som tradisjonelle kulturlandskap.

Området er åpent for publikum heile året, men vi oppmodar alle besøkande til å bli med på ei omvising for å lære meir om bygga og Sunnfjord si historie. 

Omvising i friluftsmuseet og i dei antikvariske husa

5 av husa er innreide. I perioden juni - oktober kan du få omvising i husa og i friluftsmuseet og lære om livet i sunnfjordbygdene, både innanhus og utomhus, frå tidlig tytid fram til ca 1900. Siste omvising er ein time før stengetid.

Ingen grilling eller bruk av eld på området

Det er ikkje lov med grilling eller annan bruk av eld i friluftsmuseet. Vi ber om at alle som brukar området syner hensyn til dei verdifulle bygga på området.

Toppfoto: Friluftsmuseet. Foto: Line Hårklau/Sunnfjord utvikling.